Odpust Wniebowzięcia NMP w Charbielinie

Data rozpoczęcia: 2019-08-14
Data zakończenia: 2019-08-18

odpust