Przebudowa drogi w Krzycku Wielkim

Dodano: 09 sierpnia 2019

Przebudowa drogi w Krzycku Wielkim

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta leszczyński Grzegorz Rusiecki, skarbnik powiatu leszczyńskiego Marcin Wydmuch, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek, wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, wiceprezes spółki Werner Kenkel Adam Kenkel, właściciel Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy oraz jego współpracownik Rafał Bukowski.

Siedzibę największej firmy w powiecie leszczyńskim wybrano na miejsce spotkania nieprzypadkowo, bowiem krzycka spółka już po raz drugi dofinansuje samorządową inwestycję drogową. Przed rokiem jej właściciele przekazali 700 tys. zł na przebudowę drogi w Krzycku Małym, a w tym roku postanowili ofiarować 350 tys. zł na przebudowę drogi w Krzycku Wielkim. W realizacji inwestycji partycypować finansowo będzie również gmina Włoszakowice.

Przetarg na przebudowę ok. 1,1 km drogi powiatowej w Krzycku Wielkim wygrała za 1.086.912,56 zł firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Kontrakt przewiduje wymianę krawężników po obu stronach jezdni, nawierzchni chodnika, utwardzonych zjazdów i istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltu. Warstwa ścieralna natomiast zostanie wykonana w ramach odtworzenia nawierzchni po zakończonej zleconej przez gminę Włoszakowice budowie kanalizacji sanitarnej. Przebudowa drogi w Krzycku Wielkim potrwa do 15 września br.

Żródło: https://www.powiat-leszczynski.pl