Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominicach

Dodano: 09 sierpnia 2019

Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominicach

Zakres budowy obejmuje wykonanie około 1200 mb sieci wodociągowej PCV o średnicy 110 mm wyposażonej w 11 hydrantów przeciwpożarowych. Dzięki przedmiotowej inwestycji zwodociągowane zostaną druga część Osiedla nr 1, ulice Kręta i Słoneczna oraz fragment ulicy Jana Kowalewicza.

GZK Sp. z o.o.