Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodano: 13 sierpnia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

64-140 Włoszakowice

ul.K.Kurpińskiego 29

tel. 655252970

e-mail gops@wloszakowice.pl                         

 

  mgr Elżbieta Guć  - Kierownik  GOPS

  tel.65 5252970

  e-mail elzbieta.guc@wloszakowice.pl

 

mgr Sylwia Jankowiak – starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 65 5252971

 

Anna Nowak – starszy pracownik socjalny

tel. 65 5252971

 

mgr Elżbieta Stasińska  - inspektor ds świadczeń rodzinnych

tel. 65 5370 576 ,    65 5252986

 

mgr Katarzyna Kruk – referent ds funduszu alimentacyjnego

tel. 65 5370 576  ,    65 5252986

 

mgr Anna Dopiera -  referent ds świadczeń wychowawczych i dobrego startu

tel. 65 5252986

 

Natalia Szwarc – asystent rodziny

tel. 65 5252971

 

mgr Sebastian Marcinkowski – Główny księgowy