Pałac Sułkowskich

Pałac myśliwski księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego wzniesiono we Włoszakowicach w latach 1749-1752 na planie trójkąta (istnieją tylko dwa takie w Europie). Symbol ten związany jest z tradycją masońską i interpretowany jest jako triada siły, piękna i mądrości, a także jako trzy stopnie rozwoju duchowego człowieka - mowa, myśl i działanie.

W dawnej rezydencji książęcej swoją siedzibę ma obecnie Urząd Gminy Włoszakowice. Po wejściu po schodach do sieni pałacu, tuż za jej progiem ukazuje się trójkątna sala z zachowaną zabytkową dekoracją architektoniczną. Na jej trzech ścianach wiszą obrazy zasłużonych i znanych osób, które mieszkały bądź urodziły się na ternie dzisiejszej Gminy Włoszakowice (np. kompozytor późnego klasycyzmu i romantyzmu Karol Kurpiński, prymas doby renesansu Andrzej Krzycki itp.).