RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VI: 2010-2014)

Od lewej siedzą:
Hanna Michalska, Mirosława Urbaniak, Stefan Lis, Bronisław Elimer, Irena Przezbór (Przewodniczący Rady Gminy), Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Krystyna John,

Od lewej stoją:
Krzysztof Poprawski, Aleksy Zaremba, Ryszard Lipowy, Zenon Poloch, Stanisław Waligóra (Wójt), Leszek Jagodzik, Ryszard Nowak, Paweł Marcinek

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna VI kadencja
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krzysztof Poprawski -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Ryszard Lipowy
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch

RADNI:

Irena Przezbór
Funkcja w radzie: Przewodniczący Rady Gminy
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 691 203 435

Aleksy Zaremba
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5371 254

Aniela Poloszyk
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 693 355 411

Bronisław Elimer
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 063

Hanna Michalska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 376 446

Krystyna John
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 609 70 71 76

Krzysztof Poprawski
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 508 763 145

Leszek Jagodzik
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 574 201

Mirosława Urbaniak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 631

Paweł Marcinek
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 871 122

Ryszard Lipowy
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 72 313

Ryszard Nowak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 469 587

Stefan Lis
Funkcja w radzie: Wiceprzerodniczący Rady Gminy
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5370489

Zenon Poloch
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5331614

Zofia Strzymińska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 434