Rada Gminy Włoszakowice

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VIII: 2018-2023)

 1. Gbór Izabela
 2. Kurpisz Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy
 3. Langner Dorota
 4. Michalska Hanna
 5. Poloch Zenon
 6. Przezbór Irena
 7. Resler Jerzy
 8. Rzeźniczak Maria
 9. Sobecka Helena
 10. Sujecki Marius
 11. Szady Mariusz
 12. Szaferska-Poczekaj Aneta
 13. Wąsowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 14. Wilczak Karol
 15. Zając Bartosz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochnony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Bartosz Zając
 3. Radny - Dorota Langner
 4. Radny - Helena Sobecka
 5. Radny - Mariusz Szady
 6. Radny - Zenon Poloch

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

 1. Radny - Irena Przezbór
 2. Radny - Izabela Gbór
 3. Radny - Karol Wilczak
 4. Radny - Marek WąsowiczRadny - Maria Rzeźniczak
 5. Radny - Marius Sujecki

 Komisja Rewizyjna 2018-2023​

 1. Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
 2. Radny - Hanna Michalska
 3. Radny - Izabela Gbór
 4. Radny - Jerzy Resler

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

 1. Radni - Hanna Michalska
 2. Radni - Irena Przezbór
 3. Radni - Maria Rzeźniczak
 4. Radni - Marius Sujecki

 

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VII: 2014-2018)

Radni:

 1. Zofia Strzymińska
 2. Marek Wąsowicz
 3. Arkadiusz Pawlak
 4. Irena Przezbór   - Przewdoniczący Rady Gminy
 5. Leszek Jagodzik
 6. Aniela Poloszyk   - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 7. Mirosława Urbaniak
 8. Irena Rakowska
 9. Hanna Michalska
 10. Zbysław Drożdżyński
 11. Krzysztof Kasperski
 12. Paweł Marcinek
 13. Zenon Poloch
 14. Dorota Langner
 15. Marzena Ratajczak

KOMISJE RADY GMINY VII KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Aniela Poloszyk 
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Krzysztof Kasperski
Marzena Ratajczak
Marek Wąsowicz

Komisja Rewizyjna 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Paweł Marcinek - Przewodniczący Komisji
Hanna Michalska
Arkadiusz Pawlak

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Zenon Poloch 
Dorota Langner
Irena Rakowska
Zbysław Drożdzyński

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE (kadencja VI: 2010-2014)

Od lewej siedzą:
Hanna Michalska, Mirosława Urbaniak, Stefan Lis, Bronisław Elimer, Irena Przezbór (Przewodniczący Rady Gminy), Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Krystyna John,

Od lewej stoją:
Krzysztof Poprawski, Aleksy Zaremba, Ryszard Lipowy, Zenon Poloch, Stanisław Waligóra (Wójt), Leszek Jagodzik, Ryszard Nowak, Paweł Marcinek

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna VI kadencja
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krzysztof Poprawski -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Ryszard Lipowy
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch

RADNI:

Irena Przezbór
Funkcja w radzie: Przewodniczący Rady Gminy
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 691 203 435

Aleksy Zaremba
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5371 254

Aniela Poloszyk
Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 693 355 411

Bronisław Elimer
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 063

Hanna Michalska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 376 446

Krystyna John
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 609 70 71 76

Krzysztof Poprawski
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 508 763 145

Leszek Jagodzik
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 574 201

Mirosława Urbaniak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 631

Paweł Marcinek
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 871 122

Ryszard Lipowy
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 72 313

Ryszard Nowak
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 469 587

Stefan Lis
Funkcja w radzie: Wiceprzerodniczący Rady Gminy
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 
Telefon: 65 5370489

Zenon Poloch
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5331614

Zofia Strzymińska
Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 434

 

Interpelacje, zapytania i wnioski